Actueel

vrijdag 17 maart 2017 - An Christiaens
Ten gevolge van een Europese Richtlijn, schafte de Vlaamse Regering de vestigingsvoorwaarden vandaag af.
De Vlaamse Regering bereikte een akkoord over de voorstellen van intendant Alexander D’hooghe: de 3de Scheldekruising komt er met een radicale splitsing van het doorgaand verkeer langs het Radicaal Haventracé, en het lokale verkeer via de Oosterweelverbinding om sluipverkeer te voorkomen. Voor CD&V, bij monde van Vlaams volksvertegenwoordigers Koen Van den Heuvel, Dirk de Kort en Caroline Bastiaens, is dit een monumentaal akkoord. Dankzij de intendant ligt er eindelijk een maatschappelijk gedragen oplossing die mobiliteit en leefbaarheid onlosmakelijk met elkaar verbindt. De uitdaging ligt nu in het versterken van het participatiemodel en het sterker inzetten op een modal shift die 50% van het verkeer rond Antwerpen moet leiden naar de fiets, het openbaar vervoer, de binnenvaart, …
maandag 13 maart 2017 - An Christiaens
Tijdelijke leegstand komt vaak voor op de woningmarkt. De periode in afwachting van de verkoop, betrekking of renovatie van een pand, of de langdurige afwezigheid van de bewoners maakt woningen kwetsbaar. Leegstaande woningen zijn een aantrekkelijk toevluchtsoord voor vandalen of krakers. In Gent bijvoorbeeld werd een woning van een koppel tijdens hun verblijf in het buitenland ongewenst bezet. Wie zijn pand tegen dergelijke situaties wil beschermen kan dit nu al door te kiezen voor tijdelijke bewoning via leegstandbeheerders. Maar het ontbreekt aan een wettelijk kader dat de huurder en de verhuurder beschermd. Nochtans kan dit in combinatie met een verbod op kraken, leegstand helpen bestrijden en tegelijk de rechtszekerheid en woonkwaliteit voor wie een pand onder dergelijke voorwaarden bewoont versterken. Deze regeling is een win-win-win voor de eigenaar, de huurder en de lokale gemeenschap. CD&V vraagt om dit beleidskader uit te werken.
vrijdag 24 februari 2017 - Dirk de Kort
De Vlaamse Regering zet in op een modal shift om onze mobiliteit weer vlot te krijgen. Eén van de pistes die daartoe moeten leiden, is het toeleiden van vrachtvervoer naar het spoor en de waterwegen. Maar om dit mogelijk te maken, moeten er zeker op het vlak van binnenvaart nog een aantal obstakels worden geruimd, zo luidt het in het voorstel van resolutie van parlementsleden Dirk de Kort, Bert Maertens en Marino Keulen.
donderdag 23 februari 2017 - Vera Jans
Het budget voor het sociaal toerisme in Vlaanderen staat niet in verhouding tot de grootte, waarde en belang van de sector en moet dringend opgetrokken worden. Die boodschap gaf Vlaams parlementslid Vera Jans aan minister Weyts toen ze hem over de sector aan de tand voelde in de commissie Toerisme van het Vlaams parlement.