Actueel

woensdag 12 april 2017 - An Christiaens
Ondanks de dalende ongevallencijfers blijven motorrijders een van de meest kwetsbare groepen op de weg. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) lanceert daarom de campagne ‘Motorrijders en automobilisten, hou rekening met elkaar’. CD&V pleit al langer voor meer aandacht voor motorrijders en is blij met de campagne. De partij wil bovendien nog verder gaan en roept op om ook structurele maatregelen te treffen om mobiliteit voor motorrijders te verbeteren.
vrijdag 07 april 2017 - Katrien Schryvers, Koen Van den Heuvel
Wie erft van zijn ouders kan kiezen of hij de hele nalatenschap behoudt of verwerpt ten voordele van zijn eigen kinderen. Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers en Koen Van den Heuvel willen deze erfgenamen nu de mogelijkheid geven om de nalatenschap voor een gedeelte zelf te behouden en gedeeltelijk kosteloos door te schenken aan hun eigen kinderen. “Op die manier willen we de druk op de oorspronkelijke erfgenamen doen afnemen, en tegelijkertijd meer mogelijkheden creëren voor jongere generaties om hun eigen woning te verwerven of renoveren,” aldus Schryvers en Van den Heuvel.
zondag 02 april 2017 - Lode Ceyssens
Met een nieuwe rijopleiding, en een rijexamen dat daarop aansluit, wil Vlaanderen jongeren klaarstomen om verantwoord deel te kunnen nemen aan het verkeer en het aantal verkeersongevallen waarbij jonge bestuurders betrokken zijn terugdringen. Maar een goede rijopleiding staat of valt natuurlijk met een goede begeleider. Ook zij moeten goed worden gevormd. In eerste instantie werd eraan gedacht om die begeleidersopleiding alleen nog over te laten aan de rijscholen. Maar Vlaams volksvertegenwoordiger Lode Ceyssens vroeg en verkreeg ook erkenning voor de verenigingen (Gezinsbond, KWB …) die al jaren een dergelijke opleiding organiseren voor ouders die hun kinderen zelf willen leren rijden: “Die mensen leveren al jaren goed werk, en dat willen we zo houden. Spreekt voor zich dat ze aan dezelfde kwaliteitsnormen zullen moeten voldoen als de professionele instructeurs. Het kan geen optie zijn om in te boeten aan verkeersveiligheid.”
donderdag 30 maart 2017 - Koen Van den Heuvel
De Raad van State schorst de milieuvergunning van UPlace.
vrijdag 24 maart 2017 - An Christiaens
Op zondag 26 maart wordt de aftrap van het nieuwe motorseizoen gegeven met de ‘Dag van de Motorrijder’. Traditioneel ook het moment waarop steeds meer motorrijders zich in het verkeer begeven.