Actueel

dinsdag 23 mei 2017 - Katrien Schryvers
Sedert maart 2012 is het meldpunt 1712 operationeel. Men kan er terecht met vragen of meldingen over alle vormen van misbruik, geweld en kindermishandeling. Het meldpunt wil ook slachtoffers van historisch misbruik en geweld de weg wijzen naar de nodige hulp en begeleiding. Dat het meldpunt inmiddels goed bekend is, blijkt uit de cijfers.
maandag 22 mei 2017 - Jos De Meyer
Ook bij bedrijfsopvolging in de landbouw is het opzet om zo weinig mogelijk extra open ruimte aan te snijden, blijkt uit het antwoord dat Vlaams parlementslid Jos De Meyer kreeg op zijn vraag aan minister Schauvliege.
maandag 22 mei 2017 - Kathleen Helsen
Kinderen zoveel mogelijk de kans geven op te groeien tussen leeftijdsgenootjes, ongeacht hun eventuele onderwijsbehoefte. Dat is het doel van het M-decreet.
maandag 22 mei 2017 - Jos De Meyer
Uit antwoorden op vragen van Vlaams parlementsleden Jos De Meyer, Koen Daniëls en Ann Brusseel blijkt dat de opleidingen uit het studiegebied diergeneeskunde geconfronteerd worden met atypische problemen wat de in-, door- en uitstroom betreft.
vrijdag 19 mei 2017 - Koen Van den Heuvel, Lode Ceyssens
Vlaams Parlementslid Lode Ceyssens klaagde al maandenlang de hardnekkigheid aan waarmee N-VA de forcing voerde in het dossier rond de bescherming van waardevolle zonevreemde bossen.